Skip to content

Liên Hệ
Liên Hệ

ANTONIUS TAN

   

 Anh là một tác giả đầy nhiệt huyết mong muốn chia sẽ những bài học, kiến thức, kinh nghiệm sau quảng thời gian nhìn lại nghiệm ra rất nhiều bài học mà anh biết rằng có lẽ nếu anh biết được những bài học này sớm hơn thì không cần phải trả giá đắt đến như vậy. Một trong số bài học mà anh tâm đắc nhất đó là: kiên trì, kỷ luật, nỗ lực, dám dấn thân, tin tưởng vào bản thân thì một ngày nào đó kỳ tích sẽ xuất hiện. Cũng như cầu vồng không cần mưa vậy.

Liên Hệ